/ 4 نظر / 82 بازدید
زیبا

خوش اومدی بانو [قلب]

آفتاب آبنباتی

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند