یک نفر هست که بسیار مرا می فهمد

      یک نفرهست که بسیارمرامی فهمد

                                                        ازپس این همه دیوارمرامی فهمد

                                     یک نفرهست خدایی تر از آوازبهار                                                    

                                               مثل خورشیدوسپیدارمرامی فهمد    

   آنچنانی که منم دردمرامی داند  

                                         آنچنانی که منم زار مرامی فهمد  

                  چون رسولی ست که از سوی خداآمده است

                                           و سحرگاه و شب تار مرامی فهمد

           طالب میوه زهرشاخه ی خشکیده شدم 

                                           ولی آن شاخه ی پربارمرا می فهمد

پوریاشعرامیداست و غزلواره نور

                                   بهترازمن گره کارمرا می فهمد

         شکریکتاکه به لطفش دل من آرام است

                                                 چون کسی هست که بسیار مرا می فهمد

/ 3 نظر / 24 بازدید
Bahare

این روزها بدجور به تو آغشته ام ، از صافی ردم کن ....... و ببین که جز تو هیچم نمی ماند !:)

Bahare

در اين روزگار حتي اگر تمام مهربانيت را نثار دستان سردي كني كه در شبهاي تنهاييش دل گرم به دستان سردي هم نبود .... تمام راه را بيراهه رفته اي .... اما بازگرد بگذار روزگار شرافتش را زير پاي دلهاي زميني له كند .... اما تو ..... " شريف بودنت را به شرافت روزگار نسوزان "